ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 

เพื่อถวาย แด่ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

 เมื่อตั้งใจแล้วที่จะมา

ขอให้มาอย่างเข้าใจ

เพื่อถวาย แด่ ในหลวงรัชกาลที่ ๙