ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 

ยามต้องฝึกเราก็จริงจัง กายต้องพร้อม แต่ใจ ต้องพร้อมกว่า.....

 ยามต้องฝึกเราก็จริงจัง
กายต้องพร้อม
แต่ใจ ต้องพร้อมกว่า.....