ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 

จะภัยน้ำ ภัยแล้ง เราเตรียมพร้อมรับมือและบรรเทาทุกข์

 จะภัยน้ำ ภัยแล้ง เราเตรียมพร้อมรับมือและบรรเทาทุกข์

คสช. กำชับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องป้องกันและรับมือภัยแล้งในทุกมิติ ทั้งการแจกจ่ายน้ำควบคู่กับการบริหารจัดการแหล่งน้ำ เพื่อสำรองและจัดสรรน้ำให้ประชาชนได้ใช้อย่างเหมาะสม