ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 

งานอนุรักษ์ เราก็มา

 งานอนุรักษ์ เราก็มา 

กองกำลังบูรพา ตรวจยึดไม้ประดู่แปรรูป 127 แผ่น , ไม้แปรรูปชนิดอื่น 104 แผ่น พร้อมเลื่อยยนต์ ได้ที่ ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ขณะนี้ส่งของกลางให้หน่วยป้องกันรักษาป่าเขาสะแกกรองแล้ว