ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 

โฆษก ทบ. กล่าวถึงกรณีการนำภาพคลิปเก่าที่มีกำลังพลของ ทบ. ปฏิบัติต่อกันอย่างไม่เหมาะสม เพื่อมาเผยแพร่เวียนซ้ำในสื่อโซเชี่ยลฯ

 เพื่อความเข้าใจอันดีครับ 

สื่อช่วยได้ ทั้งด้านบวก และด้านลบ 
ช่วยกันทำให้บ้านเมืองเราน่าอยู่ดีกว่าครับ

 

โฆษก ทบ. กล่าวถึงกรณีการนำภาพคลิปเก่าที่มีกำลังพลของ ทบ. ปฏิบัติต่อกันอย่างไม่เหมาะสม เพื่อมาเผยแพร่เวียนซ้ำในสื่อโซเชี่ยลฯ

ขอเรียนว่าเป็นเหตุการณ์เก่า ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ 5-6 ปีที่แล้ว ยืนยันว่าในทุกเหตุการณ์ในคลิปนั้น ทบ.ได้ดำเนินการอย่างจริงจัง เพื่อให้มีการดำเนินการสืบสวนสอบสวนผู้เกี่ยวข้องลงโทษไปแล้วทั้งหมดตามขั้นตอนกฏหมายทั้งทางวินัยและอาญา เข้าใจว่าอาจมีบางบุคคลพยายามนำเหตุการณ์ดังกล่าวมาตัดต่อรวมกันแล้วนำมาเผยแพร่เวียนซ้ำในช่วงนี้นั้น เพราะอาจมีเจตนาจะให้มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือองค์กร 
จึงอยากขอความร่วมมือเพราะด้วยภาพที่ถูกนำมาวนซ้ำเผยแพร่อยู่นั้น อาจมีผลต่อความรู้สึกผู้มีส่วนต่างๆในบางแง่มุมได้ โดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบ รวมถึงเพื่อให้เกิดความวิตกกังวลต่อผู้ที่กำลังอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจเลือกทหารประจำปีที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้
ซึ่งมั่นใจว่าแม้ในอดีตเคยเกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์บางประการอยู่บ้าง แต่ในปัจจุบันกองทัพได้ดำเนินการอย่างจริงจังที่จะป้องกัน และแก้ไขปัญหามาต่อเนื่อง ควบคู่การบอกกล่าวสังคมอย่างตรงไปตรงมากรณีเกิดเหตุ และสนับสนุนให้มีการดำเนินในสิ่งที่ถูกต้องอย่างเหมาะสม ทำให้ความกังวลในมุมต่างๆ ลดระดับไปมาก
อีกทั้งในปัจจุบันขณะนี้ทุกหน่วยต้องยึดถือในนโยบายของ ผบ.ทบ.ในการดูแลกำลังพลให้ดี โดยเฉพาะในระดับพลทหารต้องดูแลเสมือนว่าเป็นคนในครอบครัว หรือญาติพี่น้องลูกหลานของเราเอง โดยเฉพาะปัจจุบันมักมีภาพในมุมบวกที่เกิดขึ้นกับลูกหลานพลทหารเรา ถูกถ่ายทอดมาให้สังคมรับรู้รับทราบเผยแพร่ให้เห็นต่อเนื่อง จึงทำให้ความรู้สึกสังคมโดยส่วนใหญ่มีความอุ่นใจสบายใจมากขึ้น