ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 

ประสบการณ์ตรงจากการคาดเข็มขัดนิรภัย

อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อน
แต่การระมัดระวัง ป้องกันก็จะลดผลกระทบรุนแรงลงได้

ช่วยกันนะครับ เพื่อให้บ้านเราน่าอยู่
เพื่อไม่ให้ต้องมีคนเสียใจ