ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 

สังคมปลอดภัย เพราะทุกฝ่ายร่วมมือ

ความเป็นน้ำหนึ่ง ใจเดียวกัน
เท่านั้น....ที่จะทำให้เรา
ก้าวข้าม ทุกปัญหาไปได้

#เพื่อประชาชน #เพื่อบ้านเมือง #เพื่อแผ่นดิน