ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 

ปรับได้ทุกสถานการณ์ เพื่อทุกภารกิจ

ปรับได้ทุกสถานการณ์ เพื่อทุกภารกิจ
ครั้งนี้ ภารกิจเพื่อปากท้อง
เพื่อชีวิต
นี่แหละ #ทหารไทย นี่แหละ #กองทัพบก