ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 

ชาติของเรา เป็นไทยอยู่ได้ เพราะบรรพบุรุษของเรา

มีแผ่นดินอยู่ได้ จนวันนี้ยากเพีบงใด
มีแผ่นดินยืนอยู่ได้จนวันนี้ เพราะผู้ใด
มีแผ่นดินกินอยู่ สำนึกรู้บ้างหรือไม่
จากนี้ไป ใครรักษา ใครสานต่อ ใครบำรุง
หน้าที่นี้ใช่ของไทย ใช่ใครพียงผู้เดียว
#รักชาติ
#แผ่นดินไทย
#ทหารไทย
และ #ประชาชน