ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 

กำลังพลฝึกร่วมผสม ไทย - อินโดนีเซีย รหัส TIGER 2017

กำลังพลฝึกร่วมผสม ไทย - อินโดนีเซีย รหัส TIGER 2017
ทำการกระโดดร่ม ณ สนามโดดบ้านท่าเดื่อ ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี

ทหารไทย สู้ๆ ครับ
#ฝึกเพื่อพร้อม
#รบเพื่อชาติ
#กองทัพบก