ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 

คำขวัญวันแม่ ปี ๒๕๖๐

" สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา
พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่
เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล
เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง"

คำขวัญวันแม่ ปี 2560