ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ต้อนรับเช้าวันทำงานกันด้วยความกระฉับกระเฉงครับ
จากศาสตร์พระราชา
ดูสมการแห่งความสำเร็จกันครับ
"ความเพียร +ความร่วมมือ"
แล้วความสำเร็จจะไปไหนเสีย.....

สู้สู้นะครับ