ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 

9 นิทรรศการแนะนำให้ไป เพื่อระลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9

 1. นิทรรศการ "แสตมป์ของพ่อ ๒๔๙๓ เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"

ในงานจะได้เรียนรู้เรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่พระราชสมภพ ตลอดจนช่วงเวลา 70 ปี ของการครองราชย์และพระราชกรณียกิจผ่านดวงตราไปรษณียกร โดนผู้เข้าชมจะได้รับโปสการ์ดและบัตรภาพผนึกตราไปรษณียากร รัชกาลที่ 9 เป็นจองที่ระลึกด้วย

 • จัดแสดงวันที่ 22 มิถุนายน - 31 ตุลาคม 2560
 • เปิดวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 9.00-19.00 น.
 • ที่ไปรษณีย์กลาง บางรัก กรุงเทพฯ

2. โครงการ "น้อมรำลึก องค์อัครศิลปิน"

เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะองค์อัครศิลปินและพระมหากรุณาธิคุณในฐานะองค์อุปถัมภ์งานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมีการจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องอีกหลายนิทรรศการ

 • จัดแสดงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2560 - 7 มกราคม พ.ศ.2561
 • เปิดวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 10.00-21.00 น. 
 • ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


3. "นิทรรศการ ดิน น้ำ ป่า ฟ้า แรงบันดาลใจจากพ่อ"

งานนี้จัดโดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เป็นการรวมผลงานของ 45 ศิลปิน 90 ผลงาน เพื่อน้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะองค์อัครศิลปิน และพระมหากรุณาธิคุณในฐานะองค์อุปถัมภ์งานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย

 • จัดแสดงวันที่ 10 สิงหาคม - 12 พฤศจิกายน 2560
 • เปิดทุกวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 10.00-21.00 น. 
 • ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


4. "นิทรรศการพระราชาในดวงใจ”

จัดโดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เป็นส่วนหนึ่งในนิทรรศการโครงการ "น้อมรำลึก องค์อัครศิลปิน"  เป็นการจัดแสดงผลงานศิลปกรรมอันทรงคุณค่าหาชมยาก จากฝีมือศิลปินชั้นนำของไทยในหลายยุคสมัย ที่มีผลงานหลากหลายรูปแบบรวมทั้งหมดกว่า 160 ผลงาน และวัตถุสะสมเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

 • จัดแสดงวันที่ 29 ส.ค. - 26 พ.ย. 2560
 • เปิดทุกวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 10.00-21.00 น. (หยุดวันจันทร์) ที่ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


5. "นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

นิทรรศการนี้จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในงานมีภาพถ่ายฝีพระหัตถ์มาจัดแสดงจำนวน 200 ภาพ ทั้งที่เคยเผยแพร่และไม่เคยเผยแพร่มาก่อน แบ่งเป็น 3 ช่วงรัชกาล คือ 
1. ช่วงต้นรัชกาล จัดแสดงเป็นภาพถ่ายยุค ขาว-ดำ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9, พระราชโอรส, พระราชธิดา ตั้งแต่วันพระราชสมภพ รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ 
2. ช่วงกลางรัชกาล จัดแสดงภาพทรงงาน สถานที่และโครงการต่างๆ ทั้งด้านเกษตร การชลประทาน ฯลฯ 
3. ช่วงปลายรัชกาล จัดแสดงภาพครั้งเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ วังไกลกังวล ทัศนียภาพอันงดงามต่าง ๆ และสุนัขทรงเลี้ยง

 • จัดแสดงวันที่ 2 กันยายน - 7 มกราคม 2561
 • เปิดทุกวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 10.00-21.00 น. 
 • ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

6. "นิทรรศการถาวรเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ" 

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร จัด "นิทรรศการถาวรเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่อาคารจัดแสดงนิทรรศการหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตั้งอยู่ที่ถนนเลียบคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ที่นี่มีอาคารหลัก 4 อาคาร อาคารส่วนที่ 3-4 จัดนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ ทั้งนี้นิทรรศการประกอบด้วยเอกสารจดหมายเหตุ ภาพถ่าย สื่อโสตทัศนศึกษา รวมทั้งการจำลองบรรยากาศที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริงในยุคสมัยของพระองค์ อาคารอาคารจัดแสดงนิทรรศการหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทางกรมศิลปากรต้องการให้เป็นหอสมุดจดหมายเหตุแห่งชาติที่สมบูรณ์ที่สุด ในการเก็บรวบรวมเอกสารสำคัญของชาติ เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยแก่ทุกคน หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ ค้นหาภาพ หรือหาจดหมายเหตุ สามารถติดต่อล่วงหน้าที่ 0 2902 7940 ต่อ 111, 113

 

 • เปิดทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.
 • อาคารจัดแสดงนิทรรศการ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช


7. "นิทรรศการศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์"

จัดโดยพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นนิทรรศการนี้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตัวนิทรรศการได้ถูกจัดแสดงในลักษณะ ซุ้มสัญลักษณ์ขนาดใหญ่ภายนอกเป็นภาพพีระมิดกลับหัว และเมื่อไปนิทรรศการ "ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์" ที่โรงพยาบาลศิริราชแล้ว สามารถเดินไปที่ศาลาศิริราช 100 ปี เพื่อไปชมนิทรรศการในลำดับที่ 8 ได้เลย

 • จัดแสดงวันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560
 • เปิดทุกวัน เวลา 10.00-17.00 น. ยกเว้นวันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ 25-27 ตุลาคม พ.ศ. 2560
 • พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน โรงพยาบาลศิริราช


8.  นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ( จัดขึ้นหลัง พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ)

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ เรื่องราวโครงการพระราชดำริ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ชื่นชมความงดงามของพระเมรุมาศ และอาคารประกอบ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย. พ.ศ. 2560 โดยได้กำหนดเนื้อหานิทรรศการซึ่งจะใช้พื้นที่ทั่วทั้งบริเวณมณฑลพิธี ออกเป็น 3 ส่วน

 • นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บอกเล่าเรื่องราวผ่านงานภูมิทัศน์ ได้แก่ การชมแปลงนาข้าวและบ่อแก้มลิงบริเวณทางเข้าด้านทิศเหนือของมณฑลพิธี
 • นิทรรศการเกี่ยวกับการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ บอกเล่าเรื่องราวผ่านสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ภายในบริเวณมณฑลพิธี และที่ศาลาลูกขุนทั้ง 6 หลัง
 • นิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ จะจัดแสดงบนพระที่นั่งทรงธรรม 

ขอขอบคุณ ข้อมูล : หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร , เฟซบุ๊กน้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน , เฟซบุ๊กหอจดหมายเหตุแห่งชาติ , พิพิธภัณฑ์ศิริราช , มหาวิทยาลัยมหิดล , พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย ภาพ : gettyimages