ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 

ขอเชิญชวนเช้าวันที่ 5 ธันวาคม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

ขอเชิญชวน ชาวเรารักกองทัพบกครับ
เช้าวันที่ 5 ธันวาคม
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ พระลานพระราชวังดุสิต และวัดในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค