ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 

วันพิธีการต้อนรับญาติทหารใหม่และพบปะเยี่ยมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2560 ที่ สกลนครครับ

 บรรยากาศที่ซาบซึ้งใจ

วันพิธีการต้อนรับญาติทหารใหม่และพบปะเยี่ยมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2560 ที่ สกลนครครับ
น้ำตา แห่งความคิดถึง ท่วมค่ายกันเลยเชียว

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา พลตรีสุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 มอบหมายให้ พันเอก ธเนตร จุลโนนยาง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29
เป็นประธานในพิธีการต้อนรับญาติทหารใหม่และพบปะเยี่ยมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2560 
ซึ่งภายในงานได้จัดกิจกรรม การแสดงของทหารใหม่ฯ จำนวน 2 รายการ
(กายบริหารมือเปล่า และกายบริหารประกอบอาวุธ)
การแสดงดนตรี ของหมวดดุริยางค์ 
การจัดนิทรรศการผลงานของหน่วย กยก.ฯ/กกร.ฯ 
การจัดซุ้มถ่ายภาพและจุดชุดแพทย์จาก รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา เพื่อให้บริการให้กับญาติทหารใหม่โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทหารใหม่ และให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจต่อหน่วยงานทหารในการดูแลบุตรหลาน ตลอดจนทำให้ผู้ปกครองและญาติรวมทั้งบุคคลทั่วไปเกิดความรักและศรัทธาต่อหน่วยงานทหาร ในโอกาสนี้ พันเอก ธเนตร จุลโนนยาง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 ได้กล่าวให้โอวาทและให้การแนะนำแก่ผู้ปกครองให้ช่วยกันดูแลบุตรหลานไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและยาเสพติด 
หลังฝึกครบตามหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ 10 สัปดาห์ ทหารใหม่ก็จะได้ลากลับไปพักผ่อนกับครอบครัวและกลับมารับใช้ประเทศชาติอย่างเต็มความภาคภูมิใจ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร