ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 

ทหารไม่เคยทอดทิ้งประชาชน

“สายธารน้ำใจมิอาจแบ่งกั้นความ เป็นเพื่อนมนุษย์.. ในทุกสถานการณ์ เพราะเราคือ ทหารของประชาชน”
#ทหาร
#กองทัพบก
#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส