ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 

ผบ.ทบ. เตรียมเรียกประชุมผู้บังคับกองพัน และผู้บังคับการกรม ทั่วประเทศ

ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
#เพราะเราห่วงใย

พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เตรียมเรียกประช
ุมผู้บังคับกองพัน และผู้บังคับการกรม ทั่วประเทศ ใน ๒๒ ธ.ค.๖๐ เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน และ เน้นย้ำเรื่องมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย และอํานวยความสะดวก ด้านการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามนโยบายของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. และ รมว.กห. โดยเฉพาะการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยง

ส่วนการดูแลประชาชนในการเดินทางกลับภูมิลําเนา ช่วงเทศกาลปีใหม ปี ๒๕๖๑ นั้น ให้ตั้งจุดพักรถในหน่วยทหารและยังคงมาตรการ “เมาแล้วขับ จับ ยึดรถ” เพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยโดยเฉพาะการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยง จุดท่องเที่ยว และพื้นที่ที่เป็นสัญลักษณ์ของแต่ละกองทัพภาค งานด้านการข่าว ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ตลอดจนการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดน ส่วนการดูแลประชาชนในการเดินทางกลับภูมิลําเนา ช่วงเทศกาลปีใหม่ปี ๒๕๖๑ นั้น ให้ตั้งจุดพักรถในหน่วยทหารและยังคงมาตรการ “เมาแล้วขับ จับ ยึดรถ” เพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วย

#ทหารของประชาชน