ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 

"อุ่นกาย อุ่นใจ ส่งมอบความห่วงใย ทหารไทยจะช่วยดูแล"

ช่วงนี้หลายพื้นที่เริ่มหนาวเย็น
ทหารไทยทำทุกสิ่งเท่าที่ไหว
#ทหารไทย
#ภัยหนาว