ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 

ปีใหม่ประเทศไหนมีแบบนี้

ปีใหม่ประเทศไหนมีแบบนี้

-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานบทสวดมนต์ข้ามปี
-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯพระราชทาน สคส.ปีจอ
-สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ พระราชทาน สคส.ให้แก้ พอ.สว และ ปชช
-พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรี/พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าหริภา ประทาน สคส.แก่คนไทย
-สมเด็จพระสังฆราชประทาน พรปีใหม่61