ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 

ทุกๆหน้าที่ มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือ...ความตั้งใจ...ที่จะทำหน้าที่ของตน อย่างดีที่สุด

บางหน้าที่ บางอาชีพ
แค่เตรียมพร้อม เพื่อจะรับให้ได้กับทุกสิ่งที่จะเกิด
บางหน้าที่ สามารถวางแผนล่วงหน้า ว่าจะต้องทำอะไรบ้าง
บางหน้าที่ อาจไม่ต้องคิดอะไรมาก
มีขอบเขตวางไว้ชัดเจน

แต่ทุกๆหน้าที่ มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน
คือ...ความตั้งใจ...ที่จะทำหน้าที่ของตน อย่างดีที่สุด

อรุณสวัสดิ์นะครับ
ขอให้ทุกๆหน้าที่สามารถลงมือทำในส่วนของตนเองอย่างมีความสุขครับ