ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 

ต้องเตรียมพร้อมเตรียมคนเพื่ออนาคตของประเทศไทย

"จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เราต้องดูแลซึ่งกันและกัน ร่วมกันวางแผน 20 ปี เพื่อคนรุ่นปัจจุบัน ต้องเตรียมพร้อมเตรียมคนเพื่ออนาคตของประเทศไทย"

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี