วีดีโอ

 
 

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 15.52 น. ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมกันยืนสงบนิ่งถวายอาลัย

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 15.52 น. ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมกันยืนสงบนิ่งถวายอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ผู้เป็นพ่อของแผ่นดิน  พร้อมใจถวายอาลัยและแสดงความจงรักภักดีตราบนิรันดร์ ให้แสงแห่งพระบารมีของพ่อส่องสว่างงดงามทั้งแผ่นดินสยา