วีดีโอ

 
 

วิดีโอขั้นตอนพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

วิดีโอขั้นตอนพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ห้วงวันที่ 25 - 29 ต.ค.60
https://www.youtube.com/watch?v=4p-fKCbRJ5Y