วีดีโอ

 
 

คำสอนของพ่อ

"อยู่แบบพอเพียง มีน้ำใจพี่น้องไทย อดทน ขยันหมั่นเพียร สร้างความดี...."

#คำสอนของพ่อ
#ทำดีเพื่อพ่อ

... ดูเพิ่มเติม