วีดีโอ

 
 

คลิปที่หาชมได้ยาก

เป็น file ที่หาดูได้ยาก ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ทำขึ้น ขอนำมาบันทึกไว้ที่นี่เพื่อเป็นที่รวบรวมเรื่องราวที่จะน้อมรำึกถึงพระองค์ท่า่น