วีดีโอ

 
 

ขบวนซ้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

 

ขบวนซ้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ