วีดีโอ

 
 

หลับตา แล้วรับฟังพระราชดำรัส

 

หลับตา แล้วรับฟังพระราชดำรัส ด้วยหัวใจ จากนี้ไปไม่มีอีกแล้วแต่....จะสถิตย์ในดวงใจไทยทั้งชาติ