วีดีโอ

 
 

มทบ.29 มอบสิ่งของช่วยเหลือให้กับครอบครัวทหารใหม่ที่มีฐานะยากจน

เมื่อน้องใหม่เสียสละเข้ามาเป็นรั้วของชาติ และถือเป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว กองทัพจะดูแลและไม่ทิ้งกัน @ มทบ.29 มอบสิ่งของช่วยเหลือให้กับครอบครัวทหารใหม่ที่มีฐานะยากจน

https://youtu.be/2AVFPnLGt1M

เมื่อน้องใหม่เสียสละเข้ามาเป็นรั้วของชาติ และถือเป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว กองทัพจะดูแลและไม่ทิ้งกัน @ มทบ.29…
youtube.com