วีดีโอ

 
 

ความรู้สึกวันพบญาติทหารใหม่ มทบ ๔๓

มีบรรยากาศ ที่อบอุ่นใจมาฝากกันครับ
https://youtu.be/GgtoBKSNqgA

ความผูกพัน ความอบอุ่น
youtube.com