วีดีโอ

 
 

น้ำท่วมหนักแค่ไหนน้ำใจเรามากกว่า

น้ำใจคนไทย
น้ำใจทหารไทย
เข้าเยี่ยมพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วม

https://youtu.be/O-dSSdxmFcY

กรมทหารพานที่ 43 เข้ามอบถุงยังชีพ แต่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม
youtube.com