วีดีโอ

 
 

ขอบคุณทหารไทย

 ขอบคุณทหารไทย
กองทัพบก ส่งทหารร่วมแก้ปัญหาฝุ่นละอองใน กทม. พร้อมเตรียมหารือมาตรการป้องกันในระยะยาว