วีดีโอ

 
 

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ในวาระแห่งการถวายอาลัยในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี กรมศิลปากรจัดทำถวายคีตนิพนธ์เทิดพระเกียรติ ชุด “เพชรรัตนาลัย”โดยบทเพลง "ใบไม้ร่วง" แต่งบทร้องโดยเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ แต่งทำนองโดย อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี และขับร้องโดยปาน-ธนพร แวกประยูร.

 

เพลงใบไม้ร่วง

บทร้อง เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ทำนอง ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี

ดนตรี สถาพร นิยมทอง ขับร้อง ธนพร แวกประยูร (ปาน)

แผ่วลมพัดพลิ้ว ใบไม้ปลิวเคลียคลอ
ไผ่เสียดสีซอ คลอเสียงพิณเรไร
หยาดเย็นน้ำค้าง กลางพนาพงไพร
ผ่านไกลแสนไกล ใบไม้ปลิวลิ่วลา
เกิดมาแล้วลับไปแล้ว เหมือนแววชีวา
ผ่านเพียงพริบตา ลอยลับลาเลยไป
ปล่อยลอยเคว้งคว้าง กลางสายลมเรืองไร
แผ่วลมหายใจ ใบไม้ปลิวลิ่วลง