วีดีโอ

 
 

องค์รัชกาลที่ 10 ทรงประครองมือบัณฑิตป่วย ในขณะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ในหลายๆพระจริยวัตร ทรงแสดงให้เห็นถึงพระเมตตา 
สมกับทรงที่เป็นองค์กษัตริย์ ของปวงชน