วีดีโอ

 
 

สื่อประชาสัมพันธ์ กายพร้อม ใจพร้อม ก่อนเข้ารับการฝึกทหาร 2560

เปิดใจในการเป็นทหารของ พลทหาร ชิน ชินวุฒฯ "กายพร้อม ใจพร้อม ก่อนเข้ารับการฝึกทหารใหม่ 2560"