วีดีโอ

 
 

วิธีทำดอกไม้จันทน์อย่างง่าย

 วิธีทำดอกไม้จันทน์อย่างง่าย
เผื่อใครมีเวลาทำ ถวายองค์พ่อหลวง ในขณะที่พระวรกายยังอยู่บนผืนแผ่นดินนี้