วีดีโอ

 
 

พระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9

รายละเอียดการสร้าง พระเมรุมาศ ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 

มาชมความงดงาม อลังการ สง่างาม สมพระเกียรติยิ่งแล้ว 

.... ตอนที่ 1 .....