วีดีโอ

 
 

พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ตอนที่ 2

 รายละเอียดการสร้าง พระเมรุมาศ ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 

มาชมความงดงาม อลังการ สง่างาม สมพระเกียรติยิ่งแล้ว 

.... ตอนที่ 2 .....