วีดีโอ

 
 

ที่มาของการ ท่องบท นะโม ตัสสะ ก่อนสวดมนต์บทอื่นๆ

วันนี้วันพระใหญ่ ทำจิตใจให้บริสุทธิ์
สำรวมกาย สำรวมใจ
น้อมนำคำสอนแห่งพุทธองค์

วันนี้มีที่มาของการ ท่องบท นะโม ตัสสะ ก่อนสวดมนต์บทอื่นๆมาเล่าให้ฟังครับ

ใครทราบบ้าง ว่าทำไมต้อง ท่องนะโม ก่อนบทสวดมนต์อื่นๆ มาฟังกัน