วีดีโอ

 
 

ตรวจสอบ/แข่งขันทหารใหม่ผลัด 1/60

ดูคลิปการสอบแข่งขัน การฝึกทหารใหม่กันครับ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.7