วีดีโอ

 
 

หนึ่งในทีมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม

แฟนเพจส่งมา หนึ่งในทีมผู้ที่สามารถช่วยเหลือกันได้
และยังมีอีกหลายๆทีม ที่ร่วมมือกันเพื่อคนไทยทุกคน
ทหารก็คือประชาชน ประชาชนก็คือทหาร
เราพี่น้องร่วมแผ่นดินครับ