วีดีโอ

 
 

ศิลปินชาวเชียงรายใช้ถ่านไม้วาดพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9

ศิลปินชาวเชียงรายใช้ถ่านไม้วาดพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีความยาวที่สุดในโลก เพื่อถวายอาลัย
https://youtu.be/myY6qhlbmGM

ศิลปินชาวเชียงรายใช้ถ่านไม้วาดพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีความยาวที่สุดในโลก เพื่อถวายอาลัย ►http://www.tnamcot.com/view/59afe849e3f8e4df6a0bcbbe ✮ส...